Versoepeling voor terrassen mogelijk in de gemeente Maasdriel

Maasdriel – De gemeente Maasdriel is bereid – gelet op de bijzondere omstandigheden – versoepeling voor de horeca per 1 juni onder voorwaarden mogelijk te maken, zodat horecaondernemers bij de inrichting van hun terras kunnen voldoen aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. 

Foto ter illustratie

 

Denk hierbij aan de anderhalve-meter-eis. Dit is één van de voorwaarden om terrassen weer te mogen openen. Daarnaast gelden er randvoorwaarden van de gemeente op het moment dat horecaondernemers willen afwijken van hun reguliere terrassituatie. Om daarvoor in aanmerking te komen, kunnen horecaondernemers een initiatief indienen bij de gemeente. Met deze meldingsplicht houdt de gemeente zicht op de initiatieven, terwijl vergunningsprocedures en leges worden voorkomen. De verruiming van de bestaande terrassen is vergunningsvrij. Mocht een horecaondernemer nog geen reguliere terrasvergunning hebben dan kan die worden aangevraagd volgens de normale vergunningsprocedure.

 

Randvoorwaarden voor initiatieven
Als horecaondernemers gebruik willen maken van de mogelijkheden tot versoepeling voor hun terras, kunnen zij daarvoor een initiatief uitwerken. Bij het uitwerken van het initiatief gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Er moet worden voldaan aan de landelijke coronarichtlijnen, de noodverordening van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en het Protocol Heropening Horeca van Koninklijke Horeca Nederland. 
 • De ondernemer is zelf verantwoordelijk om in de directe omgeving van het terras te peilen of men kan instemmen met de tijdelijke situatie.
 • Uitbreiding van terrassen vindt plaats in de directe nabijheid van het horecabedrijf. Dit kan ook aan de overkant van de straat zijn, tegenover het horecabedrijf.
 • Uitbreiding is bedoeld om de bestaande bezoekerscapaciteit te spreiden over een grotere oppervlakte om aan de 1,5 meter eis te voldoen.
 • Er worden geen openbare wegen afgesloten ten behoeve van de uitbreiding van het terras.
 • De bereikbaarheid voor hulpdiensten dient te allen tijde gegarandeerd te blijven.
 • Als het terras voor andere gebouwen wordt gesitueerd moet de toegankelijkheid van die gebouwen worden gewaarborgd.
 • De uitbreiding van het terras mag geen negatieve invloed hebben op de verkeerssituatie ter plaatse.
 • Tijdelijke terrasuitbreidingen houden rekening met de weekmarkt. Met andere woorden: de weekmarkt hoeft zich niet aan te passen aan de uitbreidingen van de terrassen. Ondernemers moeten hier afspraken met de weekmarkten over maken.
 • De initiatiefnemer draagt zorg voor het schoonmaken en schoon houden van het terrein en het afvoeren van het afval.
 • Het in gebruik nemen van een mobiele tap/buitenbar is in deze tijdelijke situatie wel toegestaan. Deze tap of buitenbar is bestemd om gasten op het terras van drank te voorzien. Er wordt geen drank verstrekt aan voorbijgangers.
 • Live optredens of andere voorzieningen voor het vermaak van de gasten zijn niet toegestaan. 
 • Sluitingstijden veranderen niet. 
 • Het gaat hierbij om een tijdelijke situatie tot uiterlijk 1 oktober 2020 of zoveel eerder wanneer een verdere verruiming van de maatregelen deze versoepeling voor terrassen overbodig maakt.

 

Beoordeling initiatieven
Om op 1 juni daadwerkelijk te kunnen starten, hebben horecaondernemers natuurlijk zo snel mogelijk uitsluitsel nodig. Daarom wil de gemeente het proces zo laagdrempelig mogelijk houden. Op deze pagina van de gemeente staat precies wat er ingestuurd moet worden naar de gemeente om een vergunning aan te vragen.

Dit vind je misschien ook leuk...